Tisková zpráva: V centru Brna proběhne národní výstava otroků

V pondělí 6. 9. 2021 od 16 hodin se na Malinovského náměstí uskuteční veřejná dražba lidských „otroků“. Lidští „otroci“ v řetězech budou v rámci akce nabízeni k prodeji kolemjdoucím. Cílem organizace Kolektiv pro zvířata, která tuto akci pořádá, je poukázat na podobnost mezi lidskými a zvířecími otroky a vyjádřit nesouhlas s konáním Národní výstavy hospodářských zvířat (NVHZ), která probíhá 5.–8. 9. 2021 na brněnském Výstavišti. 

Kolektiv pro zvířata, organizace za práva zvířat, chce tímto happeningem upozornit na nevhodné zacházení se zvířaty, které jsou v rámci NVHZ degradovány na pouhé komodity. Na tuto absurditu má poukázat nabízení lidských otroků, kteří se hodnotí, stejně jako takzvaně hospodářská zvířata, podle jejich stavby těla, váhy, životnosti, či dojivosti. „V moderní době již nemusíme k přežití využívat zvířata, stejně jako nemusíme využívat lidských otroků pro naše pohodlí. Přesto jsou tyto živé bytosti degradovány na stroje na maso, mléko, kůži, tak jako kdysi byli lidé degradováni na pouhou pracovní sílu bez schopnosti emocí a bolesti. Každý si může vybrat stranu, proč tedy vybírat stranu otrokářů?“ říká členka Kolektivu pro zvířata, Kristýna Dobšínská.  

Happening si dává za cíl upozornit na problematické aspekty intenzivního chovu hospodářských zvířat, který NVHZ propaguje. Vedle etického aspektu využívání zvířat a jejich špatných podmínek ve velkochovech, upozorňuje také na fakt, že živočišná produkce a intenzivní zemědělství výrazně přispívají ke klimatické změně, mají negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Pro kolemjdoucí z řad široké veřejnosti jsou proto připravené letáčky a webové stránky www.otrocivbrne.cz s dalšími informacemi.  

Pořadatelé NVHZ uvádí, že je tato akce v Brně největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Na výstavu je přivezeno přes 800 kusů zvířat – skotu, ovcí, koz, prasat a koní. Jejich hodnotu zde udává chuť jejich masa, objem mléka, který mohou vyprodukovat, nebo kvalita jejich vlny. Příkladem může být „stotisícová dojnice“ OSEVA ARANCA 2 s číslem 208. Podle pořadatelů veletrhu je její největší předností objem doposud vydojeného mléka – 137 545 kg mléka v průběhu 10 laktací, což v průměru činí neuvěřitelných 38 kg mléka denně.

Kolektiv pro zvířata zároveň vyzývá k tomu, aby každý nahlédl do svého spotřebního koše a zamyslel se, zda může v rámci své spotřeby podniknout etičtější kroky, jako například vynechat masné a mléčné výrobky, vejce, kosmetiku testovanou na zvířatech, kůži a kožešiny.  

Kolektiv pro zvířata z.s. je brněnský spolek založený v roce 2009. Jeho činnost vychází z přesvědčení, že život každého zvířete má jedinečnou hodnotu sám o sobě a že každý cítící tvor má právo na svobodný život. Aktivity kolektivu jsou celoroční a zahrnují veřejné veganské ochutnávky, stejně jako organizaci rozsáhlejších událostí, zejména festivalu VeganFest a tematických demonstrací a happeningů.

Kontakt:

Kristýna Dobšínská, členka Kolektivu pro zvířata, 775 184 379, info@kolektivprozvirata.cz

Další informace:

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/976171083172340 

Webové stránky: www.otrocivbrne.cz

Scroll to top