Dárcovství

Kolektiv pro zvířata funguje na dobrovolnické bázi a je nevýdělečný, jsme tedy z velké části závislí na příspěvcích dárců. Pravidelné dárcovství nám umožňuje zkvalitnit naše aktivity a lépe plánovat. Získané finanční prostředky využíváme především pro nákup vybavení k akcím, tisk informačních letáků, transparentů a bannerů, platby za služby (např. webhosting, pronájem reklamních ploch) atp.

Naši činnost můžete podpořit zasláním finanční částky na transparentní účet č. 2501523845/2010 (IBAN CZ0720100000002501523845, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX) u Fio banky.

* Jsme zapsaný spolek, proto si můžete v souladu s § 15 (příp. § 20 odst. 8 pro právnické osoby) zákona č. 586/1992 Sb. příspěvek odečíst ze základu daně z příjmu. V případě potřeby Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.

O tom co děláme se dozvíte v příslušné sekci webu. Způsobů, jak nám pomoci, je samozřejmě více. Máte-li zájem zapojit se přímo, zde najdete informace pro dobrovolníky.

 

Za jakýkoliv příspěvek předem děkujeme. Jen díky vám máme možnost ovlivnit pohled na zvířata u stále většího počtu lidí.