Zapojte se

TISKOVÁ ZPRÁVA: Brňané spolu za zákaz zvířat v cirkusech

Brno – Ve středu 21. 11. v 18:00 se z náměstí Svobody vydá průvod Brňanů, aby vyjádřili nesouhlas s drezurou divokých zvířat v cirkusech. Paralelně se stejné akce uskuteční i v Praze a v Olomouci. Protestující svou účastí chtějí dát jasně najevo, že využívání zvířat pro zábavu již nemá ve vyspělé společnosti 21. století místo.

Vyzbrojeni barevnými světýlky chtějí protestující poukázat na fakt, že cirkus se v dnešní době dá dělat i bez zvířat. To z této akce dělá vizuálně atraktivní záležitost pro fotografy. “Myslíme si, že zábava založená na zesměšňování a ponižování živých tvorů v cirkusech je přežitkem a je na čase ji poslat do propadliště dějin,” říká Veronika Fuxová z pořádající organizace Kolektiv pro zvířata z.s.

Demonstrace se konají za účelem podpory návrhu Ministerstva zemědělství zakazujícího drezuru divokých zvířat v cirkusech, který by měl být součástí plánované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. V případě přijetí této novely se Česko zařadí po bok dalších dvanácti evropských států, které již podobný zákaz zavedly.

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl. ECZM, přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců FVL VFU Brno, k tématu řekl, že “zvířata (všechna) mají být chována za podmínek, které se co nejvíce přibližují přirozeným podmínkám. Cirkusy v tomto směru nemohou zajistit přirozené podmínky pro druhy volně žijících zvířat, ale ani pro jiné druhy zvířat.

K problematice držení a drezury divokých zvířat v cirkusech se vyjadřuje také odborná veřejnost v zahraničí. Například Svaz evropských veterinářů tvrdí, že není v možnostech cirkusů zajistit optimální fyziologické, psychologické a sociální podmínky k životu.

Nevhodné podmínky dokládá i video, které ukazuje stereotypní chování zvířat v cirkusech. To je vyjádřením vnitřního utrpení a je jedním z příznaků stresu u zvířat. Došlo tak také k porušení § 1 vyhlášky č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, protože chovatel je povinen zajistit takové podmínky, aby ke vzniku stereotypního chování nedocházelo. Odkaz na video se záběry stereotypního chování: https://youtu.be/bzX5_jja_ic

Scroll to top