„Skuteční muži jedí maso a veganství z tebe dělá slabého sójového chlapce“ a další mýty.

Existuje představa, že opravdoví muži musí jíst maso zvířat, a že když se stanou vegany, jejich mužnost se znenadání vypaří. Je tomu ale tak skutečně?

Nejprve je třeba zjistit, odkud tato myšlenka pochází. V jistém smyslu ji lze dohledat v našich kočovných kořenech, kde role společenství spočívala v tom, že muži lovili a ženy sbíraly. A přestože je to všeobecně považováno za pravdivé, je třeba podotknout na existující důkazy, že ve skutečnosti tyto role nebyly takto genderově rozděleny.

Mýtus maskulinity a masa vyvrácen 

Ale i kdybychom se přiklonili k tomu, že muži lovili, není důležitý samotný akt zabití zvířete, ale obstarání obživy. Skutečnost, že muži lovili, je druhořadá ve srovnání s tím, že lov zajišťoval komunitám přežití.

V podstatě v této souvislosti jíst maso je mužné, protože muži bývali lovci, ve skutečnosti by ale měla být souvislost v tom, že muže z vás dělá schopnost postarat se o svou komunitu a pečovat o své okolí.

maso

Sex selling masa

Navíc je opravdu příliš zjednodušující poukazovat na dávné časy pro ospravedlňování našeho chování o tisíce let později. Ve skutečnosti tento postoj souvisí spíše s tím, jak jsou maso a výrobky z něj prodávány a propagovány.

Například mnoho fast food řetězců (mezi nimi Burger King, Subway) využívá k prodeji svých živočišných produktů silně sexualizovaný marketing. Ve svých kampaních využívají ženy tím, že je objektifikují a sexualizují, aby tak prodali své produkty mužskému publiku. Tímto marketingem tak podbízí veřejnost k tomu, že konzumací masa získáte nejen ženy, ale že maso a ženy existují pro potěšení mužů.

Veganství

Masokombináty vyobrazují maso jako pokrm, který jedí muži. V reklamách se objevují slogany jako například „Feed the Man“ (Nakrmte muže). Nebo v této reklamě, kde hamburger může jíst pouze muž, se sloganem „man up“ (vzmuž se).

Tyto skutečnosti vedly k překvapivým společenskovědním poznatkům. Například studie Havajské univerzity zjistila, že muži běžně zařazují do svého jídelníčku více červeného masa když mají pocit, že je jejich mužnost ohrožena. Není lepšího příkladu, než když moderátor Fox News Jesse Watters snědl steak v přímém přenosu před zraky sociální psycholožky, která přišla do pořadu diskutovat o vnímané souvislosti mezi konzumací masa a mužností.

Veganství a mýty

Veganství jako stigma

Studie navíc ukázaly, že stejnému stupni stigmatizace jakou mají vegani, čelí pouze narkomani. Přičemž muži, kteří se stali vegany z etických důvodů, jsou nejvíce ohroženi společenským odmítáním a předsudky.  Ale proč? Protože eticky smýšlející vegani vyvracejí mýtus, že mužnost je spojena s konzumací masa nebo s nedostatkem empatie ke zvířatům.

Přesto nám paradoxně muži se psy nebo štěňaty připadají přitažlivější. Studie například odhalila, že muži držící štěňata, jsou o 24 % více sexy než muži bez psa. Byli také vnímáni jako o 14 % více důvěryhodnější, o 7 % více inteligentní a o více než 13 % atraktivnější.

Navíc zastánci konzumace masa často poukazují na testosteron a tvrdí, že vegani ho mají méně. Věda však říká, že opak je pravdou: studie z British Journal of Cancer ukázala, že vegani měli o 13 % vyšší hladinu testosteronu než konzumenti masa. Měli také nižší hladinu IGF-1, který snižuje riziko vzniku některých druhů rakoviny, například prostaty. Pokud tedy lidé věří, že právě testosteron určuje kdo je muž, je lepší být veganem.

Fytoestrogen neubírá na mužnosti, mléko ano

Pokud jde o estrogen, sója obsahuje fytoestrogen, což je rostlinný hormon, a navzdory svému názvu nemá její konzumace vliv na hladinu estrogenu v těle. V přehledu devíti klinických studií, který byl publikován v časopise Journal of Fertility and Sterility bylo uvedeno, že neexistují žádné důkazy o tom, že by fytoestrogen ovlivňoval hladiny cirkulujícího estrogenu u mužů. Ale hádejte, co obsahuje skutečný estrogen, a to poměrně hodně? Kravské mléko a další mléčné výrobky. Konzumace těchto výrobků ovlivňuje hladinu estrogenu v těle.

Rostlinná strava navíc může odvrátit erektilní dysfunkci, která je běžně způsobena stravou s vysokým obsahem nasycených tuků a cholesterolu, tedy masem. Navíc, jak ukazují dokumentární filmy jako The Game Changers, nepotřebujete maso, abyste byli svalnatí nebo abyste byli sportovci. Například vegan Kendrick Farris vytvořil americký olympijský rekord ve vzpírání. Dokonce i Arnold Schwarzenegger, který jednou ve filmu řekl: „biješ se jako vegetarián“, prohlásil, že souvislost mezi masem a mužností je jen marketing.

Arnold Schwarzenneger

Kromě toho, co by mohlo být mužného na tom, platit někomu jinému za zabití jedněch z nejvlídnějších zvířat na planetě? Co může být mužného na spouštění prasat do plynových komor? Co může být mužného na podřezávání jehňat?

Ironií je, že ti co maso jí kvůli mužnosti, nad svou maskulinitou musí stále přemýšlet. Pokud jste se svou mužností spokojeni, proč byste měli někomu něco dokazovat? Jíst maso jen proto, abyste dokázali svou mužnost, prozrazuje pochybnosti o vaší maskulinitě. Jen ohrožený a zranitelný člověk by ublížil někomu jinému, aby se pokusil dokázat, že je někým, kdo má být paradoxně pečující a ochranářský.

A pro lovce, co je mužného na používání výkonných pušek a dalekohledů, skrývání se v maskáčích, aby zabili nic netušící a bezbranné zvíře?

Nakonec na zabíjení zvířat ani na nedostatku empatie není nic mužného. Nikdo by neměl umírat kvůli zranitelné mužnosti někoho jiného.

Něco více o tématu: ‘Real Men’ Eat Meat – A personal examination of meat, masculinity, and morality by Macken Murphy

Earthling Ed: Vegan men: fragile, weak and feminised

Autor: Ed Winters

Přeloženo z:  SURGE | Meat and Masculinity, debunked

Překlad: Jana Strnadlová

Korektura: Kristýna Dobšínská

Scroll to top