Tradiční medicina

Proč jsou savci často obětí tradiční medicíny?

Savci se po dlouhou dobu využívají k výrobě přísad pro tradiční léky. Jaké vlastnosti nejvíce souvisejí s jejich používáním a jaký vliv to má na úsilí o jejich ochranu?

Ingredience pocházející ze zvířat jsou téměř všude. O potravinách a oblečení víme prakticky všichni. Co nás možná překvapí, je to, že i v léčivých výrobcích se často používají živočišné složky. Tradiční medicína se opírá zejména  o přísady pocházející ze zvířat – ačkoli mnoho zastánců si nejspíš ví o používání živočišných složek, jako je nosorožčí roh v Asii. Ale možná je překvapí, že to není všechno.Tato medicína využívá například i žraločí chrupavky ze Severní Ameriky. Používání částí zvířat pro sporné léčebné účely je globálním fenoménem, který se neváže jen na jednu kulturu.

Výzkumníci v Brazílii zkoumali, jaká historie a ekologické rysy souvisely s používáním divokých savců v tradiční medicíně. Zabývali se vztahem mezi velikostí obývaného území, tělesnou hmotností a genetickou příbuzností s léčebným využitím. Zaobírali se také tím, zda existuje souvislost mezi léčebným užíváním a hrozbou vyhynutí.

Celkem objevili 521 druhů savců, kteří se využívají k získávání přísad na léčbu 371 onemocnění. To představuje asi 9 % všech dnes uznaných druhů savců. V Africe, Latinské Americe a Asii má alternativní medicína obzvláště silnou tradici, a proto se v těchto místech k léčitelství využívá savců nejvíce. Samozřejmě to není výsada pouze těchto regionů, ale děje se to po celém světě. Často jsou cílem lovců a jejich vedlejší produkty většinou slouží právě k účelům tradiční medicíny. To by také mohlo vysvětlovat, proč se zvířecí maso v tradiční medicíně nepoužívá tak často.

Velcí savci se často považují za všestrannější a používají se k léčbě více nemocí pravděpodobně proto, že se z jejich větších těl dá získat více surovin. Také je to mnohem snadnější na rozdíl od menších savců. Blízce příbuzné druhy jsou vnímány podobně – mají podobné léčebné výhody a léčí se s nimi podobná onemocnění. 

Nejčastěji se využívají tvrdé části zvířat (např. kosti, šupiny, drápy a rohy), tuky, oleje a sekrety. To by mohlo vysvětlovat, proč jsou blízce příbuzná zvířata brána za zvířata s podobnými léčebnými přínosy, protože tyto vlastnosti mohou mít společné.

Tradiční medicíny savci

Podle tohoto vzorce bychom mohli předvídat, jaké druhy zvířat by se mohly v budoucnu stát cílem tradičních léčitelů, protože ty současné se stávají vzácnějšími, více ohroženými, anebo více chráněnými.

Zajímavým zjištěním je, že vačnatci, kteří zabírají větší území, bývají využívání k léčbě širší škály nemocí. To ale neplatí pro ostatní savce. Mohlo by to být tím, že ostatní savci jsou mnohem rozmanitější a samostatné národy by měly přístup pouze k několika druhům vačnatců, ale mnohem více nevačnatců.

Nakonec vědci navzdory svým očekáváním zjistili, že tělesná hmotnost a léčebná všestrannost druhu ve skutečnosti nesouvisí s mírou ohrožení jednotlivých zvířat. Toto mohlo být způsobeno velkou variabilitou v počtu druhů v každé kategorii. Zároveň ale varují, že druhů v nejohroženější skupině je v průměru více než druhů v nejméně ohrožené skupině a jejich využívání pro léčebné účely je přehlíženým zdrojem ohrožení a může způsobit nenáhodné vzorce vymírání savců.

Chránit zvířata, která jsou používána v tradiční medicíně, může být složité. Ochranáři, kteří nejsou původními obyvateli nebo nepocházejí ze země či regionu, o kterém se diskutuje, by si měli dávat pozor, aby jejich práce neposunula lidi nebo praktiky způsobem, který podněcuje prudkou rasistickou reakci – jako například reakce na vypuknutí Covid-19 a s tím spojené obviňování Číňanů. Je pravděpodobné, že nejúčinnější pomoci se těmto zvířatům dostane od lidí z dané kultury, přičemž zastánci z jiných koutů světa budou hrát významnou roli podpůrců.

  • Zdroj studie: Alves, R. R. N., Borges, A. K. M., Barboza, R. R. D., Souto, W. M. S., Gonçalves‐Souza, T., Provete, D. B., & Albuquerque, U. P. (2020). A global analysis of ecological and evolutionary drivers of the use of wild mammals in traditional medicine. Mammal Review, 51(2). 293-306.

Originální článek: https://faunalytics.org/what-makes-mammals-targets-for-folk-medicine/

Napsal: Massimo Bedoya

Přeložila: Lussy Pánková

Korektura: Šárka Haratyková

Dále by vás mohlo zajímat

Scroll to top