Proč záleží na utrpení divokých zvířat?

Mnoho lidí má idylický pohled na přírodu. Někteří věří, že zvířata žijí ve volné přírodě v jakémsi ráji. Život zvířat žijících ve volné přírodě však zdaleka není idylický a většina z nich musí čelit realitě plné utrpení nebo neustálé hrozbě. Mnoho lidí tento aspekt života ve volné přírodě nevidí nebo se nad ním nepozastaví. Existují také lidé, kteří věří, že divoká zvířata snášejí utrpení lépe než zvířata domestikovaná. Většina lidí uznává, že zvířata trpí, ale je snadné si myslet, že trpí méně, než ve skutečnosti. To však není tento případ.

Pokud nám záleží na cítících bytostech, neměli bychom být lhostejní k utrpení divokých zvířat. Navíc bychom měli mít na paměti, že množství utrpení a předčasné smrti přítomné v přírodě je velmi vysoké. Utrpení divokých zvířat je mnohem častější, než si mnozí lidé myslí. Většina zvířat umírá bolestivým způsobem, když jsou velmi mladá, takže nemají příležitost se radovat nebo rozvíjet své schopnosti. Je tomu tak především kvůli reprodukčním strategiím, které v přírodě převládají z evolučních důvodů. Obrovské populace zvířat žijících ve volné přírodě navíc činí tuto problematiku obzvláště naléhavou. Následující texty ji podrobně vysvětlují.

Populační dynamika a utrpení zvířat

Převládájící reprodukční strategie spočívá v tom, že se rodí obrovské množství potomků, z nichž naprostá většina zanedlouho po narození umírá. Zvířata se řídí strategií nevěnovat každému potomkovi mnoho úsilí, což vede k tomuto hroznému výsledku.

Jedná se o hlavní příčinu jejich utrpení. Znamená to totiž, že většina zvířat ve volné přírodě má jen málo času na pozitivní zážitky a často umírá způsobem, který znamená značné utrpení (například hladem, dehydratací, zimou nebo sežráním zaživa). Populační dynamika tedy naznačuje, že ve volné přírodě převažuje utrpení nad štěstím.

Evoluční důvody, proč v přírodě převládá utrpení

Přírodní výběr funguje, když se narodí mnoho jedinců, ale přežívají jen někteří, protože pro všechny není k dispozici dostatek zdrojů. Z tohoto důvodu se rodí mnoho zvířat, která brzy poté umírají. Reprodukční strategie, která maximalizuje počet nově narozených jedinců, může mít z evolučního hlediska navrch, i když to znamená, že utrpení a předčasná úmrtnost volně žijících zvířat nesmírně vzrostou.

Mohou zvířata ve volné přírodě trpět stejným způsobem jako domestikovaná zvířata a lidé?

Zvířata žijící ve volné přírodě trpí ve velkém měřítku, stejně jako by za podobných okolností trpěla jiná zvířata. Lidé nejsou jedinými bytostmi, které mohou pociťovat utrpení a pohodu. Neexistuje žádný důvod, proč bychom měli mít ke zvířatům žijícím ve volné přírodě jiný postoj, než kdyby se jednalo o domestikovaná zvířata nebo lidi, a proto bychom se měli snažit zvířatům žijícím ve volné přírodě pomáhat, kdykoli je to možné.


Přeloženo z: Why wild animal suffering matters — Animal Ethics (animal-ethics.org)

Překlad: Jana Strnadlová

Korektura: Kristýna Dobšínská

Mohlo by vás zajímat:

Scroll to top