Návštěvy azylových farem: mění stravovací návyky a pohled na svět?

Klíčová zjištění

  1. Díky prohlídkám návštěvníci významně změnili své stravovací návyky a snížili konzumaci živočišných produktů. Po návštěvě Farm Sanctuary byli lidé mnohem nakloněnější redukci konzumace masa a živočišných produktů, než před ní. Během dvou měsíců po odchodu z farmy jedli výrazně méně živočišných produktů.
  2. Prohlídka návštěvníkům výraznou měrou napomohla k pochopení toho, jak úzce jejich stravovací návyky souvisí s utrpením a týráním zvířat. Po odchodu z farmy si lidé mnohem více uvědomovali propojení mezi stravovacím návykem a utrpením zvířat, než před prohlídkou.
  3. Účastníci prohlídek byli šokováni a znechucení, když se dozvěděli o tom, jak se se zvířaty ve velkochovech zachází. Mnoho z návštěvníků uvedlo, že v porovnání s velkochovem při návštěvě farmy zažívali pocity míru a osvěžení.
  4. Přímý kontakt se zvířaty byla pro návštěvníky ta nejlepší část a nezapomenutelný zážitek. Nejvíce nadšení a radosti v lidech vyvolal osobní kontakt se zvířaty. Někteří účastníci jej porovnali s ostatními formami obhajoby veganského životního stylu a právě přímý kontakt se zvířaty shledali jako nejpřijatelnější a nejpřínosnější.
  5. Poselství o krutosti, kterou zvířata ve velkochovech zažívají, byla stěžejní a úspěšnější v porovnání s některými méně přímými a opatrnějšími přístupy k přesvědčení lidí. Pravdu o velkochovech se účastníci prohlídek dozvěděli od průvodců, kteří jim pověděli o své cestě ke změně stravovacích návyků, přičemž na ně netlačili ani je neodsuzovali. Účastníci ocenili informativnost a vyváženost poselství, která průvodci poskytovali. Necítili se souzení ani zahnaní do kouta, a tedy neměli potřebu chovat se defenzivně. 

Výzkumný tým

Vedoucím projektu byl Tom Beggs (MA), výzkumný vědec z Faunalytics a koautorkou/supervizorkou Dr. Jo Anderson, vedoucí výzkumu Faunalytics. Rozhovory byly vedeny Dr.  Andersonovou.

Poděkování

Jsme velmi vděční Farm Sanctuary za příležitost vést tento výzkum a také za souhlas ke sdílení výsledků. Dále děkujeme všem zúčastněným, kteří nám laskavě poskytli svůj pohled a Blakeu Millerovi za pomoc při zpracování tohoto článku. 

Originální článek: https://faunalytics.org/farm-sanctuary/

Překlad: Alciellë

Jak vypadají dvě z azylových farem v ČR?

Scroll to top