Rezistence vůči antibiotikům a chov zvířat: Co byste měli vědět

Mnoho lidí se domnívá, že bakterie odolné vůči lékům, z nichž se mnohé zrodily ve velkochovech, mohou způsobit příští pandemii. A i když se může zdát že se jedná o problém v daleké budoucnosti, skutečnost je taková, že miliony lidí již dnes trpí nárůstem těchto zákeřných superbakterií.

Odborníci ve zdravotnictví z celého světa bijí na poplach! Nová studie odhalila, že v roce 2019 bylo 1,2 milionu úmrtí způsobeno infekcemi rezistentními vůči antibiotikům a až 5 milionů úmrtí v tomto roce nepřímo souviselo s rezistencí vůči antibiotikům. Masný průmysl na antibiotika spoléhá, aby zajistil co nejrychlejší růst tzv. hospodářských zvířat. Tato nepřirozená rychlost růstu pomáhá zemědělcům zvyšovat zisky.

Průmyslové chovy zvířat optimalizují svou činnost tak, aby maximalizovaly své zisky. K ochraně svých “produktů” používají velkochovy antibiotika. Ta pomáhají předcházet vzniku a šíření bakteriálních infekcí. 

Chov zvířat

Liberální používání antibiotik také urychluje růst hospodářských zvířat. Díky antibiotikům může prase dorůst jateční váhy za méně než 6 měsíců, což je zlomek jeho přirozené délky života. Běžně se prase dožívá 15-20 let. 

Používání antibiotik k urychlení růstu zvířat může zvýšit zisky a přibližně 80 % antimikrobiálních látek v USA se prodává do velkochovů. Intenzivní používání antibiotik však s sebou nese velká rizika.

Stále častěji se u bakterií vyskytuje antimikrobiální rezistence (AMR). Bakterie s AMR je mnohem obtížnější léčit, protože mohou odolávat běžným antibiotikům. Tyto superbakterie rezistentní vůči lékům jsou také schopny přenášet se napříč druhy, což zvyšuje pravděpodobnost přenosu AMR bakterií na člověka.

Ve vzorcích vepřového masa v USA byly zjištěny rezistentní kmeny E. Coli a Salmonely. Bakterie AMR obsahuje také hnůj infikovaných zvířat. Pokud se tento hnůj používá jako hnojivo, znečišťuje půdu, vodu a potravinářské plodiny, což představuje obrovskou hrozbu pro zdraví obyvatel v okolí těchto farem a pro zdraví lidí, kteří tyto plodiny konzumují.

AMR způsobuje každoročně 700 000 úmrtí na celém světě a do roku 2050 se předpokládá více než 10 milionů úmrtí ročně. Hrozba superbakterií přiměla světové organizace k přijetí opatření. Světová zdravotnická organizace zařadila superbakterie na seznam hlavních hrozeb pro lidské zdraví. Je proto  nutné omezit postupy, které vedou k jejich šíření.

Přeloženo z: Antibiotic Resistance and Animal Farming: What You Need to Know (sentientmedia.org)

Více informací: The Link Between Antibiotic Resistance and Factory Farming (sentientmedia.org)

Přeložila: Jana Strnadlová

Dále by vás mohlo zajímat:

Scroll to top